TeleFOT/D3.7.2 Data and User Management
Rapport, 2010

Författare

Oskari Heikkinen

Jussi Vasama

Andras Kovacs

Katia Pagle

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08