TEleFOT/D3.3.1 Test Communities Overview
Rapport, 2010

Författare

Alma Solar

Katia Pagle

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08