TeleFOT/D3.3.2 Test Communities Final Description
Rapport, 2011

Författare

Alma Solar

Lila Gaitanidou

Katia Pagle

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08