TeleFOT/D4.4.2 Inpacts on Mobility - Preliminary Results
Rapport, 2011

Författare

Satu Innamaa

M Hakonen

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Serena Fruttaldo

Julian Mascolo

Andrew Morris

Katia Pagle

Ullrich Schröder

Henar Vega

Ruth Welsh

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08