TeleFOT/D4.4.2 Inpacts on Mobility - Preliminary Results
Rapport, 2011

Författare

Satu Innamaa

M Hakonen

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Serena Fruttaldo

Julian Mascolo

Andrew Morris

Katia Pagle

Ullrich Schröder

Henar Vega

Ruth Welsh

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Interaktionsteknik

Farkostteknik