Risk aggregation in insurance
Licentiatavhandling, 2013

Pascal, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3
Opponent: Prof. Mario V. Wüthrich, Department of Mathematics, ETH Zürich, Switzerland

Författare

Jonas Alm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2013:3

Pascal, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3

Opponent: Prof. Mario V. Wüthrich, Department of Mathematics, ETH Zürich, Switzerland

Mer information

Skapat

2017-10-07