Architectural design ? participation of users in workplace design
Kapitel i bok, 2004

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07