Facilities management ? en nyttoskapande verksamhet som behöver utvecklas professionellt och etiskt
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Facilities (Sv)

1

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08