Verktyg för hållbar utveckling: Fallstudie Bergsjön
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Miljöforskning

34-35

Ämneskategorier

Husbyggnad