Verktyg för hållbar utveckling: Fallstudie Bergsjön
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Miljöforskning

2-4 April 34-35

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07