Metal nanoparticle enhanced radiative transitions: giving singlet oxygen emission a boost
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

R Toftegaard

J Arnbjerg

H Cong

Alexander Dmitriev

Chalmers, Teknisk fysik, Bionanofotonik

Hossein Agheli

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Duncan Sutherland

P.R. Ogilby

Pure and Applied Chemistry

0033-4545 (ISSN)

Vol. 83 4 885-898

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08