Arkitektur - från statiska objekt till diagrammatiska fält? Om form i ett digitaliserat arkitekturtänkande
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nordisk Arkitekturforskning

Vol. 17 3

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07