Ordning och motiv - Tankar om strukturmekanisk kunskapsbildning och om teorin som inspirationskälla.
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Konferencerapport Nordisk Tekniklærermøde. Form-Proces-Teknologi.

27-29

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06