Rum för äldre
Kapitel i bok, 2004

Författare

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Vårdlitt. 62. / Wijk, H

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13