IT i kulturmiljöer : en kunskapsöversikt
Rapport, 2004

Virtuell verklighet

Kulturarv

Informationsteknik

Författare

Susanne van Raalte

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Michael Wallin

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06