»Hur får vi hela Göteborg engagerade i detta?» Utvärdering av Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården
Rapport, 2004

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad