Participative Planning for Sustainable Urban Water Systems: What became the aim?
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Erik Kärrman

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Denis van Moeffaert

Helena Åberg

IWA World Water Congress and Exhibition

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07