Processvisioner ? nya principer för styrningen och utformningen av framtidens bioteknikbaserade processanläggningar. Slutrapport till Vinnova.
Rapport, 2003

Författare

Henric Benesch

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Tobias Engberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

J Hill

Peter Ullmark

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08