Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling
Bok, 2013

Invånarens roll i planering och stadsutveckling håller på att förändras och samhällsbyggande sker i nya former där medborgardialoger får allt större utrymme. Synen på medborgardeltagande utvecklas och tjänstemän på olika nivåer och från skilda förvaltningar får ett delat ansvar för helheten. Deras arbete balanserar hela tiden mellan kontroll och öppenhet. Tolv deltagare i forskningsprojektet Mellanplats skriver om dialogens platser och former med utgångspunkt i två stadsdelar i Göteborg. Texterna handlar om makt och dialog, om medskapande design, om dialogens politik och om att en ny roll för planerare håller på att utvecklas. Vi vänder oss till alla som arbetar med och är intresserade av stadsutvecklings- och demokratifrågor. Vi hoppas att vi kan ge nya intressanta infallsvinklar som kan bli användbara i det dagliga arbetet med att utveckla inkluderande och hållbara städer.

medborgare dialog inflytande planering stadsutveckling

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Hans Abrahamsson

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Henric Benesch

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Martin Berg

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Emma Corkhill

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Sara Danielsson

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Anna Fridén

Rakel Heed Styffe

Lars Jadelius

Vanja Larberg

Nazem Tahvilzadeh

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-980300-7-5

Mer information

Skapat

2017-10-07