Vattenbyggnadskonst och stadsutveckling : Göteborg kring industrialismens genombrott
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Sverige

Vattenbyggnad

Göteborg

1800-talet

Författare

Hans Bjur

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13