Vattenbyggnadskonst och stadsutveckling : Göteborg kring industrialismens genombrott
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Sverige

Vattenbyggnad

Göteborg

1800-talet

Författare

Hans Bjur

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08