TeleFOT/D4.6.3 Impacts of environment -results and implications
Rapport, 2013

Författare

Devid Will

Ullrich Schröder

Steward Birrell

O.M. Perez

Satu Innamaa

Pirkko Rämä

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07