TeleFOT/D4.6.2 Impacts on environment – Preliminary results
Rapport, 2012

Författare

Ullrich Schröder

Devid Will

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maria Henar Vega

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07