Transition metal ions in epilepsy: an overview
Artikel i övrig tidskrift, 1986

Författare

Shin-Ho Chung

Britt Gabrielsson

DK Norris

Advances in Experimental Medicine and Biology

0065-2598 (ISSN)

Vol. 203 545-55

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Farmakologi och toxikologi

PubMed

2878572

Mer information

Skapat

2017-10-10