Flexibilitet och resursutnyttjande i inrikes linjetrafik
Bok, 1996

Författare

Arne Jensen

Göteborgs universitet

Kenth Lumsden

Institutionen för transportteknik

Peter Rosén

Göteborgs universitet

Jennie Thalenius

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Maria Helmroth

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08