SVENSK JÄRNVÄGSPOLITIK - En kritisk granskning
Bok, 1993

Författare

Arne Jensen

Göteborgs universitet

Lars Sjöstedt

Institutionen för transportteknik

Lars Bruzelius

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

91-7150-518-0

Mer information

Skapat

2017-10-08