David är försenad
Kapitel, populärvetenskapligt, 2013

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tinget i sig

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Sociologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Building Futures

Livsvetenskaper och teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789198067002

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13