Biodegradation of Organic Pollutants in Soil - Literature Review and Preliminary Experiments
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Pablo Mayorga

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07