Activated Carbon in Drinking Water Treatment: Herbicide Adsorption in the Presence of Natural Organic Material
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Åsa Edell

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik