Materieöverföring gas-vätska i avloppsledningar
Licentiatavhandling, 1986

Författare

Madjid Taghizadeh-Nasser

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik