Drum2Drum - a tangible device to encourage social interactions
Paper i proceeding, 2013

Författare

Agnieszka Szymaszek

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

David Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

To be presented at: 9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR), Aarhus University, Denmark, 9-10 April 2013

Ämneskategorier

Interaktionsteknik

Mänsklig interaktion med IKT

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08