Provning av trämöbelförband
Rapport, 2003

Författare

B Enquist

H Petersson

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06