Design Opportunities for Academic Libraries
Paper i proceeding, 2013

Författare

Amanda Cuello

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Kaspar Raats

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08