Design Opportunities for Academic Libraries
Paper i proceeding, 2013

Författare

Amanda Cuello

Student vid Chalmers

Kaspar Raats

Student vid Chalmers

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-11