Design of a tablet application for supporting nutrition and dietary guidance for children and caregivers
Paper i proceeding, 2013

Författare

Amanda Cuello

Student vid Chalmers

Georgios Lafkas

Student vid Chalmers

Jonatan Mato

Student vid Chalmers

Anastasios Thomaidis

Student vid Chalmers

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-11