Min Kultur Nu! A strategy to elicit information for the building of a new culture house
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Emilio Bahl

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Amanda Cuello

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Jonatan Mato

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Kaspar Raats

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Anastasios Thomaidis

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Juan Carlos Wendeus

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08