A Design Theoretical Approach to Learning in Technology
Kapitel i bok, 2003

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Technology as a challenge to school curricula / Rogola, , Witold,, Selander, Staffan

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13