Att bygga bra bostäder [ : Rapport från konferens på Chalmers november 2003 anordnad av Centrum för Byggnadskultur]
Rapport, 2005

Författare

Birgitta Holmdahl

Sektionen för arkitektur

Marianne Ohlander

Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06