A Process-oriented Approach to Infrastructural Change
Kapitel i bok, 2003

Författare

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06