Kungälv tar form : stadens bebyggelsemönster
Bok, 2003

Arkitekturhistoria (Sverige)

Kungälv

Stadsbyggnadshistoria (Sverige)

Författare

Håkan Hökerberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-628-5837-8

Mer information

Skapat

2017-10-07