Open and Winding Membranes, Affine Matrix Theory and Matrix String Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Martin Cederwall

J. High Energy Phys.

Vol. 12 005-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07