Rational solutions of the CYBE and locally transitive actions on isotropic Grassmannians
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Iulia Pop

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Journal of Algebra and its Applications

0219-4988 (ISSN)

Vol. 4 2 211-224

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07