Classification of quasi-trigonometric solutions of the Yang-Baxter equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Iulia Pop

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Contemporary Mathematics

0271-4132 (ISSN) 1098-3627 (eISSN)

Vol. 478 155-162

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07