Important factors to achieve an airtight building
Paper i proceeding, 2011

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

9th symposium on building physics in the Nordic countries, Tampere, Finland

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Husbyggnad