Bygga arkitekturtänkanden. Tolkande, demonterande, aktivt konstruerande
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nordisk Arkitekturforskning

Vol. 16 2

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08