Hälsogemenskapen i Jörn
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Provins

0280-9974 (ISSN)

Vol. 32 1

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Statsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07