Methane and carbon monoxide oxidation over Pd and Pt -A density functional theory and microkinetic study
Licentiatavhandling, 2013

Methane

microkinetic modeling

heterogenous catalysis

Pd

oxidation

DFT

Pt

carbon monoxide

KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology

Författare

Adriana Trinchero

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07