Virtualitet, nya media och arkitektonisk fom
Kapitel i bok, 2003

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad