A laboratory study of the effect of an island to extend residence time in a rectangular tank.
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Åsa Adamsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Maria Vikström

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

In: Strecker E.W. and Huber W.C. (eds.): Proc. 9th Int. Conf. on Urban Drainage, Portland, Oregon, 8-13 September 2002. CD-ROM, ASCE Publications, Reston, VA.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07