Music co-creation in public spaces via interactive coffee tables
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Robert Fohlin

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Peter Kun

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Laura Rebolo

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Markus Jansson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Niels Swinkels

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08