Simulation and Control for a Cluster of OWCs
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Yungang Liu

Institutionen för vattenbyggnad

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Fourth European Wave Energy Conference. Aalborg, Dec 4-6, 2000

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08