A collaborative approach based on short time scales to drive participatory design in the classroom
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Emilio Bahl

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Juan Carlos Wendeus

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08