Development of a Safety Standard for Wave Power Conversion Systems, Wave Energy Network, CONTRACT N° : ERK5 - CT - 1999-2001
Rapport, 2002

Författare

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Pat McCullen

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07