Disconnection
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Marco Dondana

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Lutz Reiter

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08